Jesteś w UPSToday.com Polska   
 zmień kraj:          
View this site in English
Monitoruj swoją przesyłkę

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 1 października 2015 r.

P2G Polska sp. z o.o. wraz ze swoimi spółkami podrzędnymi i podmiotami stowarzyszonymi (wspólnie: „Parcel2Go”) szanuje obawy użytkowników dotyczące prywatności. Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności opisuje typy informacji, jakie gromadzimy na temat klientów, jak możemy używać tych informacji, a także komu możemy je udostępniać. Powiadomienie przedstawia także środki ostrożności, które podejmujemy w celu ochrony informacji osobistych. Ponadto przedstawiamy, jak użytkownik może (i) uzyskać dostęp do informacji osobistych, które przechowujemy na jego temat, oraz je zmienić, (ii) wycofać wcześniej przedstawioną nam zgodę, (iii) uniemożliwić nam wysyłanie określonych form komunikacji, oraz (iv) uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. To powiadomienie nie odnosi się do sklepu firmy UPS ani do żadnej innej lokalizacji detalicznej.

Wybierz jedno z poniższych łączy, aby przejść do odpowiedniej sekcji:

Informacje, jakie uzyskujemy

Możemy uzyskiwać informacje osobiste klientów (takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje o płatnościach) w powiązaniu z różnymi działaniami, takimi jak (i) użycie witryn i aplikacji UPSToday.com, (ii) działania związane z wysyłką, łącznie z doręczaniem i odbiorem przesyłek, (iii) prośby o śledzenie przesyłek lub udzielanie odpowiedzi na pytania, (iv) zdarzenia, w których uczestniczymy, oraz (v) promocje i inne oferty. Przetwarzamy imiona i nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów innych osób, w przypadku których zostaliśmy poproszeni o wysłanie informacji z założeniem, że osoba, która udostępniła informacje, uzyskała je zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli to założenie jest nieprawidłowe, nie należy prosić nas o wysyłanie informacji do innych podmiotów w imieniu użytkownika. Możemy uzyskiwać następujące typy informacji osobistych:

 • Dane kontaktowe osób indywidualnych lub firmy (takie jak imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail oraz numer telefonu lub faksu).
 • Informacje o przesyłce (takie jak (i) dane kontaktowe związane z przesyłką, jak np. nazwa nadawcy i odbiorcy, adres fizyczny, adres e-mail i numer telefonu, (ii) podpis jako dowód doręczenia, (iii) numer konta Parcel2Go, oraz (iv) informacje przekazane nam w celu umożliwienia nam dostępu do lokalizacji, w których świadczymy usługę) oraz przekazane nam informacje związane z zawartością niektórych przesyłek, ale tylko w zakresie, w jakim określoną osobę można powiązać z daną zawartością.
 • Informacje umożliwiające nam zweryfikowanie tożsamości osoby.
 • Imiona i nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów innych osób, do których mamy wysyłać informacje.
 • Informacje udostępnione nam w ramach ankiet.
 • Nazwa użytkownika, hasło i inne poświadczenia używane w celu uzyskania dostępu do produktów i usług firmy Parcel2Go.
 • Metody dostępu do mediów społecznościowych, zawartość i inne dane opublikowane na naszych oficjalnych stronach w mediach społecznościowych lub w innych miejscach w Internecie (takich jak inne lokalizacje publiczne), a także informacje (takie jak adres e-mail i inne informacje, których udostępnienie zostało nam umożliwione) uzyskane poprzez aplikacje mediów społecznościowych, narzędzia, widżety i wtyczki związane z firmą Parcel2Go (w tym usługi logowania innych firm, takie jak „Zaloguj przez Facebooka”).
 • Lokalizacja geograficzna urządzenia mobilnego użytkownika w przypadku użycia niektórych funkcji naszych aplikacji.
 • Informacje o płatnościach (w tym dane karty płatniczej lub numer w usługach płatniczych online i adres rozliczeniowy) i dane finansowe (takie jak numer konta bankowego).
 • Numer identyfikacji podatkowej w przypadku zamówienia produktów lub usług wymagających takich informacji bądź w powiązaniu z określonymi promocjami lub loteriami.
 • Inne informacje osobiste, które mogą zostać nam udostępnione w celu uzyskania produktu lub usługi firmy Parcel2Go.

Podczas odbierania lub dostarczania przesyłki bądź świadczenia innych usług możemy uzyskać dane o lokalizacji fizycznej. Obejmuje to na przykład dane identyfikujące aktualną lokalizację adresu fizycznego przy użyciu takich informacji jak dane GPS, geokody, długość i szerokość geograficzna oraz zdjęcia określonych lokalizacji.

Ponadto kiedy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, korzysta z naszych aplikacji lub wchodzi w interakcję z narzędziami, widżetami lub wtyczkami związanymi z firmą Parcel2Go, możemy gromadzić informacje w automatyczny sposób, np. przy użyciu plików cookie lub sygnałów internetowych. Informacje gromadzone w ten sposób obejmują adres IP, unikatowy identyfikator urządzenia, cechy przeglądarki, cechy urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odnośne adresy URL, informacje dotyczące wykonanych działań oraz datę i godzinę działania. „Plik cookie” to plik tekstowy, który witryny internetowe wysyłają na komputer użytkownika lub inne urządzenie połączone z Internetem w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki użytkownika bądź zapisania informacji lub ustawień w przeglądarce. „Sygnał internetowy”, nazywany także znacznikiem internetowym, znacznikiem piksela lub przezroczystym plikiem GIF, łączy strony internetowe lub aplikacje z serwerami internetowymi i może być używany do przesyłania informacji z powrotem na serwer internetowy. Korzystając z tych automatycznych metod gromadzenia, uzyskujemy i zapisujemy „dane strumienia kliknięć” w celu rozpoznawania wzorców użycia. Niektóre elementy danych zgromadzone w automatyczny sposób, takie jak informacje o przeglądarce, możemy powiązać z innymi uzyskanymi informacjami o użytkowniku, takimi jak to, czy użytkownik otworzył naszą wiadomość e-mail. Możemy także korzystać z narzędzi analitycznych innych firm, które gromadzą informacje o ruchu użytkowników w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach. Używana przeglądarka może wskazać sposób powiadamiania po otrzymaniu określonych typów plików cookie bądź sposób ograniczania lub wyłączania niektórych typów plików cookie. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie nie będzie możliwe użycie wszystkich funkcji naszych witryn internetowych lub aplikacji. Zarówno my, jak i inne strony (takie jak sieci reklamowe) możemy gromadzić informacje osobiste o działaniach online użytkowników, w miarę upływu czasu, a także w witrynach internetowych innych stron, podczas korzystania z naszych witryn internetowych i aplikacji. W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, uzyskamy zgodę użytkownika przed rozpoczęciem zbierania informacji w automatyczny sposób przy użyciu plików cookie lub podobnych metod.

Dostawcy aplikacji, narzędzi, widżetów i wtyczek innych firm w naszych witrynach internetowych i aplikacjach, takich jak przycisk Facebooka „Lubię to!”, także mogą używać automatycznych sposobów zbierania informacji dotyczących interakcji użytkownika z takimi funkcjami. Takie informacje podlegają zasadom ochrony prywatności lub powiadomieniom takich dostawców.

Sposób wykorzystania uzyskanych informacji

Uzyskane przez nas informacje mogą być używane do:

 • Odbierania, dostarczania i śledzenia przesyłek.
 • Dostarczania produktów i usług żądanych przez użytkownika (takich jak logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, odprawa celna lub usługi brokerskie i finansowe).
 • Przetwarzania i odbierania płatności.
 • Świadczenia obsługi klienta, otrzymywania wniosków, pytań i komentarzy użytkownika oraz odpowiadania na nie.
 • Utworzenia konta Parcel2Go i zarządzania nim (łącznie z kontem online w witrynie UPSToday.com i różnymi jego funkcjami, takimi jak książka adresowa i Centrum rozliczeniowe Parcel2Go).
 • Oferowania użytkownikowi produktów i usług, którymi według nas może być zainteresowany.
 • Informowania o wydarzeniach specjalnych, programach, ankietach, konkursach, loteriach i innych ofertach lub promocjach oraz zarządzania udziałem w nich.
 • Umożliwienia publikowania na naszych blogach i interakcji z firmą Parcel2Go poprzez media społecznościowe.
 • Wysyłania informacji do kontaktów użytkownika, jeśli użytkownik poprosi o to.
 • Przetwarzania roszczeń, które otrzymujemy w powiązaniu z naszymi usługami.
 • Obsługi, oceniania i ulepszania naszej działalności (łącznie z tworzeniem nowych produktów i usług; zarządzaniem naszą komunikacją; określaniem skuteczności naszej sprzedaży, marketingu i reklamy; analizowaniem i ulepszaniem naszych produktów, usług, witryn internetowych i aplikacji; oraz prowadzeniem księgowości, audytów, rozliczeń, uzgodnień i obsługą należności).
 • Wykonywania analizy danych (łącznie z wyszukiwaniem rynków i konsumentów, analizą trendów, analizą finansową i anonimizacją informacji osobistych).
 • Ochrony przed, identyfikacji i zapobiegania oszustwom i innym działaniom kryminalnym, roszczeniom i innym formom odpowiedzialności.
 • Zachowania zgodności z odpowiednimi wymogami prawnymi i naszymi zasadami.

Ponadto używamy informacji zgromadzonych online za pośrednictwem plików cookie, sygnałów internetowych i innych automatycznych sposobów do różnych celów, takich jak (i) dostosowywanie wizyt użytkowników do naszych witryn internetowych i aplikacji, (ii) dostarczanie zawartości (łącznie z reklamą) dostosowanej do zainteresowań użytkowników i sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych witryn internetowych i aplikacji, oraz (iii) zarządzanie naszą działalnością. Dane uzyskane w sposób automatyczny możemy uzupełniać informacjami o lokalizacji użytkownika (takimi jak kod pocztowy) w celu zapewnienia zawartości interesującej dla użytkownika. Tych informacji używamy także do diagnozowania problemów technicznych i problemów z usługami, administrowania naszymi witrynami internetowymi i aplikacjami, identyfikowania użytkowników naszych witryn internetowych i aplikacji, a także do gromadzenia informacji demograficznych o naszych użytkownikach. Danych strumienia kliknięć używamy do określania wzorców użycia oraz sposobów dopasowywania naszych witryn internetowych i aplikacji w celu lepszego spełniania potrzeb użytkowników. Nasze witryny internetowe i aplikacje nie zostały zaprojektowane pod kątem reagowania na żądania „nie śledź” z przeglądarek.

Jeśli korzystamy z informacji użytkownika do celów marketingowych (zgodnie z opisem w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności), użytkownik może bezpłatnie i łatwo wyrazić sprzeciw wobec użycia swoich informacji do takich celów w momencie gromadzenia tych informacji lub za każdym razem, gdy do użytkownika zostanie skierowana komunikacja marketingowa. Honorujemy żądania użytkowników. Informacji użytkownika nie będziemy przekazywać innym podmiotom do celów marketingowych bez uzyskania wcześniejszej zgody.

Zebrane informacje dotyczące użytkownika mogą być także używane na inne sposoby. W takim przypadku przedstawimy konkretne powiadomienie podczas zbierania takich informacji.

Reklama oparta na zainteresowaniach

W naszych witrynach internetowych i aplikacjach możemy zbierać informacje o działaniach użytkownika w celu użycia na potrzeby reklam naszych produktów i usług, które będę dostosowane do indywidualnych zainteresowań użytkownika. Ta sekcja Powiadomienia o ochronie prywatności przedstawia szczegóły i wyjaśnia sposób korzystania z dostępnych opcji.

W innych naszych witrynach internetowych mogą być wyświetlane określone reklamy, ponieważ uczestniczymy w sieciach reklamowych. Sieci reklamowe umożliwiają dopasowanie naszego przekazu do użytkowników na podstawie demografii i zainteresowań oraz w kontekstowy sposób. Takie sieci śledzą działania użytkownika w tle, zbierając informacje w automatyczny sposób, co obejmuje użycie plików cookie, dzienników serwerów internetowych i sygnałów internetowych. Sieci wykorzystują te informacje w celu wyświetlania reklam dopasowanych do indywidualnych zainteresowań użytkowników. Informacje zbierane przez sieci reklamowe mogą obejmować informacje o wizytach użytkownika w witrynach internetowych uczestniczących w odpowiednich sieciach reklamowych, co obejmuje strony lub reklamy wyświetlane przez użytkownika i działania podjęte przez niego w witrynach. Zbieranie danych odbywa się zarówno w naszych witrynach internetowych, jak i w witrynach innych firm, które uczestniczą w sieciach reklamowych. Ten proces pomaga nam także śledzić skuteczność naszych działań marketingowych. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z takich reklam opartych na zainteresowaniach, należy wybrać tołącze.

Udostępniane przez nas informacje

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy w inny sposób informacji osobistych użytkownika poza sposobami opisanymi w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności. Aby świadczyć usługi odbioru i doręczania, udostępniamy informacje dotyczące przesyłek innym podmiotom, takim jak spedytorzy, konsygnatariusze, inni płatnicy i odbiorcy. Informacje osobiste udostępniamy także innym podmiotom, które wykonują usługi w naszym imieniu na podstawie naszych instrukcji.

Możemy także udostępniać uzyskane przez nas informacje osobowe firmie UPS Polska sp. z o.o., która może korzystać z tych informacji i udostępniać je do celów opisanych w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności. My i firma UPS Ltd. możemy udostępniać dane dotyczące fizycznej lokalizacji innym podmiotom, na przykład w celu ulepszenia usług opartych na lokalizacji lub tworzenia dokładnych i aktualnych map. Ponadto, z wyjątkiem przypadku opisanego poniżej oraz jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, my i firma UPS Polska sp. z o.o. możemy udostępniać inne informacje osobowe innym podmiotom do własnych celów takich podmiotów, na przykład w celu oferowania produktów lub usług, które mogą zainteresować użytkownika.

Informacje gromadzone za pośrednictwem aplikacji, narzędzi, widżetów i wtyczek innych firm (takie jak informacje uzyskane za pośrednictwem usług logowania innych podmiotów lub związanych z użyciem przycisku Facebooka „Lubię to”) są zbierane bezpośrednio przez dostawców tych funkcji. Takie informacje podlegają zasadom ochrony prywatności dostawców funkcji, a firma Parcel2Go nie ponosi odpowiedzialności za praktyki takich dostawców w zakresie informacji.

Informacje dotyczące użytkownika możemy także ujawnić (i) jeśli jest to wymagane przez prawo, przepisy lub procedurę prawną (np. nakaz sądowy lub wezwanie do sądu), (ii) w odpowiedzi na żądania instytucji rządowych, takich jak policja, lub (iii) jeśli uważamy, że ujawnienie informacji jest niezbędne lub odpowiednie w celu zapobieganiu szkodom fizycznym lub stratom finansowym bądź w powiązaniu ze śledztwem w sprawie podejrzewanej lub rzeczywistej nielegalnej aktywności. Zastrzegamy sobie prawa do przekazania wszystkich posiadanych przez nas informacji o użytkowniku w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całej naszej firmy lub jej części bądź jej aktywów (łącznie z reorganizacją, rozwiązaniem lub likwidacją firmy).

Opcje użytkownika

Oferujemy pewne opcje dotyczące sposobu naszej komunikacji z użytkownikiem i informacji gromadzonych od niego. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, prześlemy mu pocztą elektroniczną wiadomości dotyczące komunikacji marketingowej. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania marketingowej komunikacji e-mail poprzez kliknięcie łącza anulowania subskrypcji w marketingowych wiadomościach e-mail, wybranie poniższego łącza Anulowanie subskrypcji wiadomości e-mail lub skontaktowanie się z nami w sposób określony w poniższej sekcji „Sposób kontaktowania się z nami”. Użytkownik może także poprosić nas o niewysyłanie innej komunikacji marketingowej, kontaktując się z nami w sposób określony w poniższej sekcji „Sposób kontaktowania się z nami”. Honorujemy żądania użytkowników. Zgodnie z opcjami dostępnymi w sekcji „Udostępniane przez nas informacje”, użytkownik może wycofać swoją zgodę lub wyrazić sprzeciw wobec udostępniania określonych informacji poprzez wybranie poniższego łącza Centrum preferencji prywatności lub skontaktowanie się z nami w sposób opisany poniżej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, w uzasadnionych przypadkach użytkownik może wyrazić bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania swoich informacji osobistych, a my od temu momentu zastosujemy jego preferencje.

Anulowanie subskrypcji wiadomości e-mail
Centrum preferencji prywatności

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rezygnowania z reklam opartych na zainteresowaniach w sieciach reklamowych, prosimy odwiedzić stronę rezygnacji dla klientów pod adresem:

Wyświetl zasady samoregulacji dotyczące reklamy behawioralnej online

Uzyskiwanie dostępu i wprowadzanie poprawek

Zgodnie z obowiązującym prawem, (i) użytkownik może uzyskać kopię określonych informacji osobistych, jakie przechowujemy na jego temat, bądź zaktualizować lub poprawić niedokładności w takich informacjach za pośrednictwem swojego konta w witrynie UPSToday.com, lub (ii) użytkownik może mieć prawo do uzyskania dostępu do informacji osobistych, jakie przechowujemy na jego temat, kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji „Sposób kontaktowania się z nami” niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności. Aby pomóc chronić prywatność i zachować bezpieczeństwo, będziemy podejmować kroki w celu weryfikacji tożsamości użytkownika przed przyznaniem dostępu do informacji. Ponadto jeśli użytkownik uważa, że informacje osobiste, jakie przechowujemy na jego temat, może zgodnie z obowiązującym prawem poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie informacji, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Oprócz prawa do uzyskania dostępu do informacji osobistych i ich poprawiania, użytkownik może mieć także prawo do zablokowania lub usunięcia swoich informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Miejsca i usługi inne niż witryna UPSToday.com

Dla wygody użytkownika i w celu zapewnienia informacji, nasze witryny internetowe i aplikacje mogą zawierać łącza do miejsc innych niż witryna UPSToday.com, które mogą być obsługiwane przez firmy niepowiązane z firmą Parcel2Go. Takie firmy mogą mieć własne zasady i powiadomienia o ochronie prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Nasze usługi mogą być także udostępniane za pośrednictwem innych platform (takich jak dostawcy sklepów z aplikacjami) lub poprzez kanały innych firm. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności żadnych miejsc i usług innych niż witryna UPSToday.com.

Transfer danych

Informacje osobiste, jakie gromadzimy na temat użytkownika, możemy przekazywać do krajów innych niż kraj, w którym zostały zebrane. W takich krajach mogą nie obowiązywać identyczne prawa dotyczące ochrony danych jak w przypadku kraju, w którym początkowo udostępniono informacje. W przypadku transferuj informacji użytkownika do innych krajów będziemy chronić te informacje w sposób opisany w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak chronimy informacje osobiste

Stosujemy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne do ochrony informacji osobistych udostępnionych przez użytkownika, aby zapobiec ich przypadkowemu, nielegalnemu lub nieautoryzowanemu zniszczeniu, utracie, modyfikacji, dostępowi, ujawnieniu lub użyciu. Chociaż podejmujemy kroki w celu ograniczenia dostępu do naszych obiektów i pojazdów wyłącznie dla autoryzowanych osób, informacje znajdujące się na zewnątrz przesyłki lub listu mogą być widoczne dla innych osób.

Aktualizacje naszego Powiadomienia o ochronie prywatności

Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności może być okresowo aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących informacji osobowych. Takie zmiany wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania ich na naszej witrynie internetowej. Użytkownik zostanie także powiadomiony o modyfikacji Powiadomienia o ochronie prywatności pocztą elektroniczną, jeśli poda swój adres e-mail. Jeśli użytkownik nie akceptuje poprawionej wersji Powiadomienia, wówczas powinien przestać korzystać z witryny internetowej oraz aplikacji.

Sposób kontaktowania się z nami

W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących tych Zasad ochrony prywatności bądź chęci zaktualizowania posiadanych przez nas informacji lub preferencji prosimy kontaktować się z nami tutaj.


Loading...